ŻYWNOŚĆ

Zajmujemy się badaniem żywności i opracowywaniem technologii produkcji nowych produktów spożywczych.

www.foodsector.pl

 

 Laboratorium CosLab  ( dział FoodSector P.S.A )  zajmuje się badaniem żywności oraz opracowywaniem technologii produkcji nowych produktów spożywczych .

Badamy wartość odżywczą , skłąd chemiczny i antyodżywczy , strawność i przyswajalność przez organizm . Analizujemy zanieczyszczenia takie jak zawartość pestycydów lub metali ciężkich . Badamy obecność mikroorganizmów ( bakterie, wirusy i grzyby) .

Zajmujemy się także higieną żywności w procesach produkcyjnych , przechowywaniu, przetwórstwie i obrocie. Pracujemy nad odkrywaniem nowych źródeł pochodzenia żywnosci , wpływem środowiska naturalnego na jakość płodów rolnych . Kontrolujemy poziom zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych w rolnictwie.

Zapraszamy do współpracy w zakresie opracowania nowych atrakcyjnych produktów spożywczych a także wyrobów spożywczych specjalnego przeznaczenia w tym do żywienia osób chorych  a także żywienia w warunkach wyjątkowych  czyli na przykład opracowania technologii i produkucji racji żywieniowych dla wojska i  innych służb mundurowych. 

Warto zwrócić uwagę na fakt ,że nauki o żywności szybko się rozwijają i zmienia się zakres wiedzy oraz tym samym potrzeby społeczeństwa , powinno się  więc tworzyć nowe technologie żywienia w oparciu o najnowsze zdobycze nauki . 

 

NASZE NOWE LABORATORIUM        

www.foodsector.pl       

NOWOCZESNY SPRZĘT BADAWCZY, SZYBKIE, I DOKŁADNE WYNIKI

Sektor spożywczy to szeroko pojęta branża obejmująca wszystkie aspekty produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności. W branży tej znajdują się rolnictwo, hodowla, rybołówstwo, przetwórstwo żywności, opakowania, transport, przechowywanie, sprzedaż detaliczna i usługi gastronomiczne.

Sektor spożywczy odgrywa kluczową rolę w zaspokajaniu zapotrzebowania na bezpieczną, odżywczą i przystępną cenowo żywność, a także zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności, ograniczeniu marnotrawstwa i promowaniu zrównoważonego rozwoju.

Niektóre z wyzwań, przed którymi stoi sektor spożywczy, to zwiększające się zapotrzebowanie na żywność ze względu na wzrost liczby ludności, zmiany klimatu i zmieniające się preferencje konsumentów. Aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, branża przyjmuje nowatorskie podejście i wykorzystuje nowe technologie, takie jak precyzyjne rolnictwo, biotechnologia i sztuczna inteligencja, aby poprawić wydajność produkcji i dystrybucji żywności.

Sektor spożywczy jest znaczącym czynnikiem globalnej gospodarki, a światowy rynek żywności jest wyceniany na ponad 8 bilionów dolarów. Branża ta zapewnia także możliwości zatrudnienia dla milionów ludzi na całym świecie, od rolników i pracowników rolnych po przetwórców żywności, kierowców ciężarówek i kucharzy.