CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE

Centrum Badawczo Rozwojowe CosLab, prowadzone przez CosLab International, jest jednostką specjalizującą się w badaniach i rozwoju dla przemysłu kosmetycznego i spożywczego.

CosLab Group to wiodąca firma w branży kosmetycznej i biotechnologicznej, znana z innowacyjnych rozwiązań oraz zaawansowanych technologii. Kluczowym elementem naszej działalności jest Centrum Badawczo-Rozwojowe (R&D), które stanowi serce naszej strategii innowacyjności.

Misja i Wartości

Naszą misją jest tworzenie przełomowych rozwiązań kosmetycznych, które poprawiają jakość życia. Centrum Badawczo-Rozwojowe kieruje się wartościami takimi jak innowacyjność, naukowa doskonałość, zrównoważony rozwój oraz etyka badań.

Struktura Centrum Badawczo-Rozwojowego

Centrum Badawczo-Rozwojowe CosLab Group koncentruje się przede wszystkim na opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii produkcji oraz kreowaniu i wprowadzaniu na rynek nowych wyrobów głównie z segmentu FMCG (Fast-Moving Consumer Goods). Nasze kluczowe działy to:

  • Dział Biotechnologii: Koncentruje się na badaniach innowacyjnych składników aktywnych, w tym przede wszystkim przemysłowej hodowli mikroorganizmów.
  • Dział Chemii Kosmetycznej: Zajmuje się poszukiwaniem i analizą nowych związków chemicznych, opracowując zaawansowane formuły kosmetyczne.
  • Dział Chemii Specjalistycznej i Gospodarczej: Skupia się na rozwijaniu produktów chemicznych o szerokim zastosowaniu w różnych gałęziach przemysłu.
  • Dział Klinicznych Badań Kosmetycznych: Prowadzi testy kliniczne w celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa naszych produktów na ludziach.

Infrastruktura i Technologie

Nasze centrum jest wyposażone w najnowocześniejsze technologie i aparaturę, w tym:

  • Modelowanie komputerowe: Do symulacji i projektowania nowych produktów i związków.

Innowacje i Patenty

CosLab Group pracuje wyłącznie dla swoich klientów, świadcząc dla nich pomoc w przeprowadzeniu procedury patentowej dla opracowanych technologii.

Zrównoważony Rozwój i Etyka

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej działalności. W naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym:

  • Stosujemy technologie ograniczające zużycie energii i zasobów naturalnych.
  • Wprowadzamy zasady zielonej chemii, minimalizując wpływ na środowisko.
  • Przestrzegamy najwyższych standardów etycznych w badaniach, dbając o dobrostan uczestników badań i transparentność procesów.

Przyszłość i Kierunki Rozwoju

Nasze plany na przyszłość obejmują rozwój biotechnologii komórkowej, badań nad mikrobiomem skóry oraz zaawansowanych systemów dostarczania składników aktywnych. Dążymy do odkrywania nowych ścieżek w kosmetologii, które przyniosą rewolucyjne rozwiązania dla naszych klientów.

Centrum Badawczo-Rozwojowe CosLab Group to miejsce, gdzie nauka spotyka się z innowacją. Dzięki zaawansowanym badaniom i współpracy międzynarodowej, tworzymy produkty, które wyznaczają nowe standardy w branży kosmetycznej i FMCG.