Zrównoważony rozwój

Nasz Zakład – Wzór Zrównoważonego Rozwoju i Ekologiczności

Jesteśmy dumni, że nasz zakład spełnia najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju i ekologiczności. W naszej działalności kierujemy się zasadami odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, dbając o to, aby nasze procesy produkcyjne były przyjazne dla środowiska i zgodne z międzynarodowymi normami.

Ochrona Środowiska

Redukcja Emisji:

 • Stosujemy nowoczesne technologie, które minimalizują emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
 • Dzięki inwestycjom w zaawansowane systemy filtracyjne, nasze emisje są znacznie poniżej dopuszczalnych norm.

Oszczędność Energii:

 • Wprowadziliśmy liczne inicjatywy mające na celu zmniejszenie zużycia energii.
 • Korzystamy z odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne, co pozwala nam na znaczne ograniczenie śladu węglowego.

Gospodarka Odpadami:

 • Dbamy o odpowiednią segregację i recykling odpadów.
 • Nasze zakłady są wyposażone w systemy zarządzania odpadami, które minimalizują ilość odpadów trafiających na składowiska.

Zrównoważony Rozwój

Zrównoważone Materiały:

 • W procesie produkcji używamy materiałów, które pochodzą z zrównoważonych źródeł.
 • Współpracujemy z dostawcami, którzy również przestrzegają zasad zrównoważonego rozwoju.

Edukacja i Szkolenia:

 • Inwestujemy w edukację i szkolenia naszych pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Świadome podejście do ochrony środowiska jest integralną częścią naszej kultury organizacyjnej.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR):

 • Angażujemy się w liczne inicjatywy społeczne i ekologiczne.
 • Wspieramy lokalne społeczności, uczestniczymy w akcjach charytatywnych i promujemy zrównoważone praktyki wśród naszych partnerów biznesowych

Innowacje i Ciągłe Doskonalenie

Nasz zakład nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają nam na dalsze doskonalenie naszych procesów i minimalizację wpływu na środowisko. Regularnie analizujemy nasze działania i wprowadzamy ulepszenia, aby być liderem w zakresie ekologicznej produkcji.

 • Zaawansowane oczyszczalnie: Nasze zakłady chemiczne nie emitują szkodliwych substancji lub gazów do środowiska.
 • Energia odnawialna: Akumulujemy wytworzoną energię, a nasz budynek laboratorium jest wykonany w technologii pasywnej.
 • Odzysk wody: Wodę odzyskiwaną używamy do podlewania owoców i warzyw z przyzakładowego ogrodu.
 • Minimalizacja substancji szkodliwych: Staramy się minimalizować użycie szkodliwych substancji chemicznych w naszych recepturach, szukając ekologicznych rozwiązań.
 • Badania i rozwój: Prowadzimy prace nad nowymi roślinnymi substancjami, które mogą zastąpić dotychczas używane chemikalia, szczególnie w środkach myjących oraz składnikach płynów i proszków do prania.
 • Dobrostan zwierząt: Dbamy o dobrostan zwierząt zamieszkujących teren naszego zakładu i jego otoczenie.