Przemysł 4.0

CosLab Group

 

 

 TRANSFORMACJA ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO WEDŁUG ZASAD  NOWEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ podzielona została na 7 etapów, które od lat sukcesywnie realizujemy: 

Pierwszy dotyczy zaawansowania technologicznego uwzględniającego elastyczne systemy produkcyjne, które ułatwiają szybkie dostosowanie się do zmian w zakresie liczby czy kategorii produktów. Jest to niezmiernie ważne w produkcji towarów konsumenckich. 

Kolejny krok polega na współdzieleniu informacji o procesie wytwarzania przez ludzi, maszyny i produkty. Naszą pracę opieramy na systemach zarządzania zasobami, optymalizując czas i energię oraz inwestując w specjalistyczny sprzęt produkcyjny. 

Trzecia faza dotyczy uwzględnienia zasad gospodarki obiegu zamkniętego, w celu pełnego wykorzystania surowców i zmniejszania emisji.

Proces kompleksowej realizacji oczekiwań klientów wobec wyrobów, czyli End-to-End Customer Focussed Engineering, to czwarty etap w kierunku przemysłu 4.0.

W następnym kluczowe jest skupienie się na człowieku, m.in. poprzez wykorzystanie indywidualnych różnic na rzecz wzmocnienia organizacji, oraz budowę sensownego środowiska pracy.

Szósty etap, czyli smart mancufacturing, zakłada stosowanie zintegrowanych systemów, które w czasie rzeczywistym reagują na zmienne warunki. W tym kontekście duże znaczenie ma przechowywanie i udostępnianie dużych zbiorów danych (big data).

Ostatni krok to fabryka otwarta, która rozumie potrzeby wszystkich uczestników łańcucha wartości.