PRACE BADAWCZO ROZWOJOWE

TEKST

Centrum Badawczo Rozwojowe CosLab, prowadzone przez CosLab International, jest jednostką specjalizującą się w badaniach i rozwoju dla przemysłu kosmetycznego i spożywczego. Oferuje swoje usługi w zakresie projektowania i wdrażania nowych produktów, opracowywania receptur, testowania i oceny jakości, a także analizy składników i surowców.

CosLab International jest dedykowaną do tej działalności jednostką, co oznacza, że jest ona całkowicie skoncentrowana na oferowaniu usług badawczych i rozwojowych dla przemysłu kosmetycznego i spożywczego. Dzięki temu firma może skupić się na ciągłym doskonaleniu swoich usług i rozwijaniu nowych technologii, co przekłada się na jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów.

Wśród oferowanych usług przez Centrum Badawczo Rozwojowe CosLab znajdują się m.in.:

  • projektowanie i wdrażanie nowych produktów
  • opracowywanie receptur
  • testowanie i ocena jakości produktów
  • badania nad składnikami i surowcami
  • analiza mikrobiologiczna
  • opracowywanie i wdrażanie standardów jakości.

Dzięki wysokiej jakości oferowanych usług, CosLab International cieszy się uznaniem w branży kosmetycznej i spożywczej, a także zyskuje coraz większą liczbę zadowolonych klientów.