Zaznacz stronę

Analiza danych

CosLab Group

 Analiza danych jest obecnie podstawą monitorowania funkcjonowania rynku nowych produktów, ich charakterystyki, a także analizy potrzeb konsumenckich.

Danych używamy do projektowania nowego produktu. Analizujemy trendy, oczekiwania, potrzeby grup społecznych, uwarunkowania kulturowe, fenotyp populacji oraz preferencje estetyczne. Ponad to, danych używamy do analizy przyjęcia produktu przez rynek i możliwości jego implikacji w innej formie lub miejscu. Analiza danych pozwala nam także na obliczenie skali ryzyka, optymalizowanie produkcji, a także prowadzenie badań naukowych.

Rynek kosmetyków jest bardzo stabilny jeśli chodzi o stały wzrost, ale jego koniunktura opiera się na kalejdoskopie nowości napędzanej przez  marketing i media. Wiedza co, kiedy i jak wyprodukować nie może opierać się tylko i wyłącznie na przypuszczeniach i przeczuciach. Wprowadzanie nowych produktów i kreowanie ich od podstaw w dużej mierze opiera się obecnie na badaniach statystycznych rynku, wspieranych przez zaawansowane programy analityczne.

Cos Lab Group korzysta głównie z oprogramowania CosLab Synthanalytica dedykowanym analizie produktów konsumerskich (kosmetyków i dermokosmetyków ).