ANALIZA DANYCH

Analiza danych jest obecnie podstawą monitorowania funkcjonowania rynku nowych produktów, ich charakterystyki, a także analizy potrzeb konsumenckich.

www.what.com.pl

Analiz danych używamy do projektowania nowego produktu. Badamy trendy, oczekiwania, potrzeby grup społecznych, uwarunkowania kulturowe, fenotyp populacji oraz preferencje estetyczne. Ponad to, danych używamy do analizy przyjęcia produktu przez rynek i możliwości jego implikacji w innej formie lub miejscu. Analiza danych pozwala nam także na obliczenie skali ryzyka, optymalizowanie produkcji, a także prowadzenie badań naukowych.

Rynek kosmetyków jest bardzo stabilny jeśli chodzi o stały wzrost, ale jego koniunktura opiera się na kalejdoskopie nowości napędzanej przez marketing i media. Wiedza co, kiedy i jak wyprodukować nie może opierać się tylko i wyłącznie na przypuszczeniach i przeczuciach. Wprowadzanie nowych produktów i kreowanie ich od podstaw w dużej mierze opiera się obecnie na badaniach statystycznych rynku, wspieranych przez zaawansowane programy analityczne.

Cos Lab Group korzysta głównie z oprogramowania CosLab Synthanalytica dedykowanym analizie produktów konsumerskich (kosmetyków i dermokosmetyków ). 

Pod koniec 2022 roku dołączyła do naszej grupy firma WHAT P.S.A , której działanie opiera się przede wszystkim na zaawansowanej analityce ludzkiego zachowania poprzez połączenie badań biometrycznych i sztucznej inteligencji. Analizy znajdują swoje zastosowanie w badaniach konsumenckich, społecznych i naukowych. Więcej informacji znajduje się na www.what.com.pl (Polska) oraz www.what.ai (English).